ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารเพิ่มประสิทธิภาพ  
 
รูทเวย์ ( สารเรียกราก สูตรเข้มข้น )
ไฮเทค - สมาร์ท (แพคโคลบิวทราซอล)
ช้าง ดีสเบรค (เบรคใบอ่อน เสริมการออกดอก)
ดินดี ( ฮิวมิค แอซิต 6% )
ไทยเลคตรอน
ไทยโซนาร์ (กาวดักแมลงวันทอง)
เมทิลยูจินอล ( สารล่อแมลงวันทอง )
ช้าง ทาร์-น่า-ยัง ( เพิ่มน้ำยางพารา )
ช้าง ที-อาร์ (ยับยังเชื้อราและเบคทีเรียในยางพารา)
ช้าง ฮิวเมท (ฮิวมิค แอซิต 12%)
ไทยวอเตอร์ (สารปรับสภาพน้ำ)
 
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.