ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดแมลง
เรียงลำดับตาม
 
อะคาโด้ 70 (อิมิดาโคลพริด)
อีทุส (เฟนไพรอกซิเมต)
ช้าง - เดลต้า ( เดลทาเมทริน )
ไตรอะโซฟอส
ช้าง โอเมท ( โอเมโทเอต )
ช้าง โอเมท ฉลากเหลือง ( โอเมโทเอต )
ช้าง ไทขาบ ( ฟีโนบูคาร์บ )
มาสเก็ต ( อะบาเม็กติน )
มาสเก็ต ( อะบาเม็กติน )
อะบาเมกติน (abamectin)
ไทยเปอร์ทรอยด์ 35 (ไซเพอร์เมทริน 35%)
ไดคลอร์วอส ( ไดคลอร์วอส )
ช้าง ไทแทป 6 จี ( คาร์แทป ไฮโดรคอลไรด์ + ไอโซโพรคาร์บ )
อะบาเม็กติน ( อะบาเม็กติน )
โปรฟีโนฟอส (โพรฟีโนฟอส )
โปรฟีโนฟอส สูตรเย็น (โพรฟีโนฟอส )
ช้าง - สลัก ( เมทัลดีไฮด์ )
ไมซัน (ไพริดาเบน)
อะบาเม็กติน (อะบาเม็กติน)
 
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.