ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
สารกำจัดวัชพืช

ไกลโฟเซต 48 ช้างบิน ( ไกลโฟเซต )
พาราควอต (พาราควอต ไดคลอไรด์)
ช้างบิน เอมีน (2,4 ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม)
อะทราซีน 80 (ช้างบิน)
โครมาโซล + โพรพานิล ( clomazone+propanil )
สารกำจัดแมลง

คลอร์ไพริฟอส 400 (คลอร์ไพริฟอส)
อะบาเม็กติน ( อะบาเม็กติน )
โปรฟีโนฟอส (โพรฟีโนฟอส )
บาสติน ( ไดคลอร์วอส )
ช้าง – สลัก ( เมทัลดีไฮด์ )
คลอร์ไพริฟอส (คลอร์ไพริฟอส)
คาร์โบซัลแฟน (คาร์โบซัลแฟน)
ไมซัน (ไพริดาเบน)
อะบาเม็กติน (อะบาเม็กติน)
สารกำจัดโรคพืช

คาร์เบนดาซิม เอฟ ( คาร์เบนดาซิม )
ช้างดาซิม ( คาร์เบนดาซิม )
คาร์เบนดาซิม เอสซี ( คาร์เบนดาซิม )
ปู๋ยเกล็ด

สารอาหารพืช

สารเพิ่มประสิทธิภาพ

สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน

โมลิคอล 3% ผง (ไซเปอร์เมทริน)
 
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.