ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดวัชพืช
 
 
รหัสสินค้า : 2248 - 2555
ชื่อสินค้า : พาราควอต (พาราควอต ไดคลอไรด์)
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V SL (paraquat dichloride)
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
คุณสมบัติ :
สารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสัมผัส(สูตรเผาไหม้) 

ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก (post-emergence) ในยางพารา เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าเห็บ หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าตีนนก หญ้ามาเลเซีย และ หญ้าพะดอเงียว และ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ไมยราบเลื้อย สาบม่วง และสาบเสือ

อัตราการใช้ : 400 - 500 ซีซี ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100 – 125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ระหว่างแถวยางพารา และวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

อัตราการใช้ : 400 - 500 ซีซี ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100 – 125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร x 12 และ 5 ลิตร x 4
วัชพืชที่กำจัดได้ : ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าเห็บ หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าตีนนก หญ้ามาเลเซีย และ หญ้าพะดอเงียว

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ไมยราบเลื้อย สาบม่วง และสาบเสือ
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.