ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดวัชพืช
 
 
รหัสสินค้า : 538 - 2555
ชื่อสินค้า : พาราควอต (พาราควอต ไดคลอไรด์)
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V SL (paraquat dichloride)
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ : สารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสัมผัส(สูตรเผาไหม้)  ใช้หลังวัชพืชงอกในพื้นที่ๆไม่ได้ทำเกษตร เพื่อกำจัด วัชพืชประเภทใบแคบ : หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก, หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนติด และ วัชพืชประเภทใบกว้าง : ผักเสี้ยนผี, ลูกใต้ใบ และผักโขม

อัตราการใช้ : 450 - 500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 115 – 125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นหลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
อัตราการใช้ : 450 - 500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 115 – 125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร x 12 และ 5 ลิตร x 4
วัชพืชที่กำจัดได้ : วัชพืชประเภทใบแคบ : หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก, หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนติด

วัชพืชประเภทใบกว้าง : ผักเสี้ยนผี, ลูกใต้ใบ และผักโขม
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.