ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดวัชพืช
 
 
รหัสสินค้า : 206 - 2556
ชื่อสินค้า : ช้างโตฟิบ 30 อีซี (เพรทิลาคลอร์)
ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ 30% W/V EC (pretilachlor)
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide [ กลุ่ม K3 ]
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัด

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา

วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และ หนวดปลาดุก

ใช้อัตรา 200 - 350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75 - 90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 - 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2 - 3 วัน
อัตราการใช้ : 200 - 350 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75 - 90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 - 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
วัชพืชที่กำจัดได้ :
วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา

วัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และ หนวดปลาดุก
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.