ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารอาหารพืช
 
 
รหัสสินค้า : รส. 1371 / 2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อสินค้า : ช้าง พรีม่า (สุดยอดสารอาหารสำหรับข้าว)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
กลุ่มสารเคมี : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ : เป็นสารอาหารสูตรเข้มข้นสำหรับพืช ที่ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และโคเอ็นไซม์ วิตามิน เพื่อทดแทนอาหารจากธรรมชาติ เพื่อใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นพืช กรดอัลจินิค ( ALGINIC ACID ) และ กรดอะมิโน ชนิดต่างๆ และ บราซิโนไรด์ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช เมื่อฉีดพ่นทางใบ พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช ทำให้พืชได้รับอาหารโดยตรงทั้งทางใบและทางราก ช่วยให้ต้นพืชดูดปุ๋ยจากดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง เพิ่มการแตกราก ใบเขียว ลำต้นแข็งแรง ต้านทานต่อโรค สำหรับพืชชนิดต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ ความแข็งแรง ส่งเสริมการแตกราก บำรุงใบ สำต้น กิ่ง และสร้างระบบรากให้แข็งแรงพืชสามารถดูดธาตุอาหารต่างๆ ในดินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ส่งเสริมความพร้อมในการออกดอก ติดผล

ข้าวระยะแตกกอ อายุ 7 - 30 วัน ใช้ 10 - 20 ซีซี. เร่งการแตกรากใหม่ ทำให้กอใหญ่ ต้นอวบ ใบเขียว แข็งแรง

ข้าวระยะตั้งท้อง อายุ 45 - 60 วัน ใช้ 10 - 20 ซีซี. เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มพลังงาน กระตุ้นการออกรวงได้สุด ลดปัญหาเมล็ดลีบ

ข้าวระยะออกรวง อายุ 60 - 80 วัน ใช้ 10 - 20 ซีซี. ออกรวงสม่ำเสมอ เมล็ดเต่ง น้ำหนักดี ปรับสมดุลข้าวในช่วงอากาศแปรปรวน

พืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย พืชตระกูลถั่ว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ระยะย้ายต้นกล้า หรือพืชอายุ 15 - 20 วัน ฉีดพ่น 2 - 3 ครั้ง ระยะห่าง 7 - 10 วัน หรือจนถึงก่อนออกดอกติดผล ส่งเสริมการแตกราก เสริมสร้างความสมบูรณ์ แข็งแรง ของต้น

พืชผักต่างๆ เช่น คะน้า ผักบุ้ง หอม ผักกาดหอม แตงกวา กะหล่ำดอก ระยะย้ายต้นกล้า หรือพืชอายุ 10 - 15 วัน ฉีดพ่น 3 - 4 ครั้ง ระยะห่าง 7 - 10 วัน หรือจนถึงก่อนเก็บผลผลิต เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นพืช

พืชหัวต่างๆ เช่น เผือก หอมใหญ่ กระเทียม แครอท หัวใช้เท้า ะยะย้ายต้นกล้า หรือพืชอายุ 15 วัน ฉีดพ่น 3 - 4 ครั้ง ระยะห่าง 7 - 10 วัน หรือจนถึงก่อนเก็บผลผลิต เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความพร้อมในการแทงหัว

ไม้ผลต่างๆ เช่น ส้ม มะม่วง ส้มโอ ลางสาด เงาะ ลำไย ลองกอง ชมพู่ ระยะสร้างใบ สร้างกิ่ง และสร้างราก ฉีดพ่น 2 - 3 ครั้ง ระยะห่าง 7 วัน ส่งเสริมการแตกยอดใหม่ เพิ่มการสร้างรากและบำรุงต้น
อัตราการใช้ : 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.