ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารอาหารพืช
 
 
รหัสสินค้า : รส. 2028 / 2557 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อสินค้า : ซุปเปอร์ไรซ์ (สารอาหารข้าวนาดำ และ นาหว่านน้ำตม)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
กลุ่มสารเคมี : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ : ซุปเปอร์ไรซ์ เป็นสารอาหารสูตรเข้มข้นสำหรับพืช ที่ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และโคเอ็นไซม์ วิตามิน เพื่อทดแทนอาหารจากธรรมชาติ เพื่อใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นพืช กรดอัลจินิค ( ALGINIC ACID ) และ กรดอะมิโน ชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และพืชผัก เมื่อฉีดพ่นทางใบ ข้าวสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าว ทำให้ข้าวได้รับธาตุอาการโดยตรงทั้งทางใบ และทางราก ช่วยให้ต้นข้าวดูดปุ๋ยจากดินไปใข้ประโยชน์ได้เต็มที่ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง เพิ่มการแตกกอ ช่วยให้การออกรวงเร็วขึ้น และสม่ำเสมอ ต้นข้าวจะมีรวงที่สมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง จำนวนเมล็ดลีบน้อย เมล็ดไม่หักง่าย ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น เพิ่มน้ำหนักเมล็ดข้าว ต้านทานต่อโรค เช่น โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง

วิธีการใช้ในนาดำ
 • ครั้งที่ 1 เมื่อแปลงกล้า อายุข้าว  15 วัน ใช้ 10 – 20 ซีซี. เพิ่มการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นแข็งแรง
 • ครั้งที่ 2 หลังย้ายกล้า อายุข้าว  10 - 15 วัน ใช้ 20 – 30 ซีซี. เพิ่มการเจริญเติบโต ทำให้ข้าวแตกรากและใบใหม่อย่างรวดเร็ว
 • ครั้งที่ 3 หลังย้ายกล้า อายุข้าว  20 - 30 วัน ใช้ 20 – 30 ซีซี. (ระยะแตกกอ) เพิ่มความแข็งแกร่งของต้นข้าว ใบข้าวจะตั้ง ต้านทานโรคและแมลง
 • ครั้งที่ 4 หลังย้ายกล้า อายุข้าว  40 - 45 วัน ใช้ 30 – 40 ซีซี. (ระยะตั้งท้อง) เพิ่มความแข็งแกร่งของราก ทำให้ดูดปุ๋ยและธาตุอาการจากดินได้อย่างเต็มที่
 • ครั้งที่ 5 หลังย้ายกล้า อายุข้าว 60 วัน ใช้ 30 – 40 ซีซี. (ระยะตั้งท้อง) ช่วยให้ข้าวออกรวงได้อย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ
 • ครั้งที่ 6 หลังย้ายกล้า อายุข้าว 75 วัน ใช้ 20 – 30 ซีซี. (ระยะตากเกสร) ช่วยในการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง มีเมล็ดลีบน้อย ป้องกันเมล็ดร่วง
วิธีการใช้ในนาหว่านน้ำตม
 • ครั้งที่ 1 อายุข้าว 15 – 20 วัน ใช้ 10 – 20 ซีซี. ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต และการแตกกอของข้าว
 • ครั้งที่ 2 อายุข้าว 30 – 35 วัน ใช้ 20 – 30 ซีซี. เพิ่มความแข็งแกร่งของต้น  ต้านทานโรคและแมลง
 • ครั้งที่ 3 อายุข้าว 40 – 45 วัน ใช้ 30 – 40 ซีซี. (ระยะตั้งท้อง) สร้างระบบรากให้แข็งแรง รวงอ่อนสมบูรณ์ ออกรวงสม่ำเสมอ
 • ครั้งที่ 4 อายุข้าว 60 – 65 วัน ใช้ 30 – 40 ซีซี. (ระยะตั้งท้อง) ช่วยให้ข้าว ออกรวงสม่ำเสมอ
 • ครั้งที่ 5 อายุข้าว 80 – 90 วัน ใช้ 20 – 30 ซีซี. (ระยะตากเกสร) ช่วยในการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง มีเมล็ดลีบน้อย ป้องกันเมล็ดร่วง
อัตราการใช้ : 10 – 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.