ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารอาหารพืช
 
 
รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า : ช้างโต (สูตรเจริญเติบโต)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
กลุ่มสารเคมี : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
สูตรก้าวหน้าเพื่อความเจริญเติบโตของพืช และเป็นอาหารเสริมชนิดสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยวิตามินและโปรตีน อันเป็นอินทรีย์วัตถุของพืชที่สกัดออกมา และมีธาตุอาหารปลีกย่อยในลักษณะที่พืชบริโภคได้ทันที 

วิตามิน และโปรตีนนี้ จะทำประโยชน์เป็นสารเพิ่ม และเป็นตัวย่อย ช่วยควบคุมการเติบโตภายในของพืชอย่างสมบูรณ์ ในด้านการลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์แสง ตลอดจนการทำงานของระบบรากในการดูดกินปุ๋ย

ช้างโต สูตรเจริญเติบโต จะช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ดพืช และท่อนพันธุ์พืช ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วน ช่วยละลายปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมี ให้พืชนำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ช้างโต สูตรเจริญเติบโต นำความก้าวหน้าอันสมบูรณ์แบบ ทำให้พืชแข็งแรงและกินปุ๋ยดี พืชเจริญเติบโตและทำให้ผลผลิตดีที่สุด

วิธีใช้ และ อัตราการใช้
ผสม ช้างโต ตามอัตราที่ระบุกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น แช่เมล็ดพันธุ์ หรือ ราดโคนต้น ประมาณ 7 – 14 วัน (1 – 2 สัปดาห์) ต่อครั้ง 

พืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี มะเขือต่างๆ พืชตระกูลแตง ใช้อัตรา 2 – 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วต่างๆ ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ผล เช่น มะม่วง มะนาว และผลไม้ต่างๆ ในช่วงปรกติ ใช้อัตรา 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีต้นโทรม ใช้อัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ มะลิ กุหลาบ ใช้อัตรา 2 – 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ผสมน้ำรดโคน พืชที่ปลูกใหม่ ใช้อัตรา 5 – 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร 
พืชที่โตแล้ว ใช้อัตรา 10 – 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
แช่เมล็ด หรือ ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ใช้อัตรา 5 – 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ สำหรับไม้ผลช่วงเติบโตเต็มที่แล้ว ให้หยุดฉีดทันที พืชผักที่เข้าปลี เมื่อเริ่มเข้าปลี ให้ใช้เพียง 1 ซีซี.

อัตราการใช้ :
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. x 48 , 500 ซีซี. x 12 , 1 ลิตร x 12
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.