ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารเพิ่มประสิทธิภาพ
 
 
รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า : ช้าง ดีสเบรค (เบรคใบอ่อน เสริมการออกดอก)
ชื่อสามัญ : สารเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มสารเคมี : สารเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
  • ปิดใบอ่อน ชักนำตาดอก
  • ส่งเสริมการออกดอก
  • บำรุงดอก ดอกสมบูรณ์
  • ป้องกันดอกและผลอ่อนร่วง
อัตราการใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร x 12
: ใช้เพื่อปิดใบอ่อนในไม้ผลทุกชนิด และพืชไร่ต่างๆ ช่วยสะสมอาหารภายในต้นพืช ส่งเสริมให้ใบพืชเขียวเข้ม เพิ่มการสังเคราะห์แสง สร้างความพร้อม และช่วยส่งเสริมการออกดอก 

ช้าง ดีสเบรค เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้านปริมาณ และคุณภาพสูงขึ้น

คำแนะนำในการใช้ ช้าง ดีสเบรค

ทุเรียน อัตราการใช้ 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อหลังตัดแต่งกิ่งเสร็จและใส่ปุ๋ยแล้ว ระยะใบเพสลาด ช่วงทำดอก จนถึงออกดอก และดอกเริ่มบาน ฉีดพ่นทุก 7 - 10 วัน คุณสมบัติ ช่วยปิดใบอ่อน ส่งเสริมและ ช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้น ใบเขียวเข้ม และช่วยสะสมอาหาร สร้างความสมบูรณ์แก่ต้นพืช เพื่อใช้ในกระบวนการชักนำการเกิดตาดอก  

ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ส้ม องุ่น ลำไย มุงคุด เงาะ มะนาว ชมพู่ ฝรั่ง และผลไม้อื่นๆ อัตราการใช้ 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อหลังตัดแต่งกิ่งเสร็จและใส่ปุ๋ยแล้ว ก่อนออกดอก และ หลังติดผล ฉีดพ่นทุก 10 วัน คุณสมบัติ ช่วยปิดใบอ่อนโดยเฉพาะช่วงฝนชุก ส่งเสริมการสร้างตาดอก เพิ่มเปอร์เซนต์การออกดอกติดผล ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิต

พืชไร่ต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลันเตา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อัตราการใช้ 10 - 15 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลังย้ายกล้าปลูก หรือต้นกล้าอายุ 15 - 20 วัน ก่อนออกดอก หลังติดผล ติดฝัก ติดเมล็ด ช่วยเพิ่มผลผลิตสูงต่อไร่ ฉีดพ่นทุก 7 - 15 วัน คุณสมบัติ ช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์แสง ดูดกินธาตุอาหารดีขึ้น เพิ่มการติดฝัก ติดเมล็ด เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ

ข้าว อัตราการใช้ 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่น 3 - 4 ครั้ง โดยฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวอายุ 45 วัน ระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง และ ระยะข้าว ออกรวง คุณสมบัติ ส่งเสริมให้ต้นข้าวเตี้ย ข้าวไม่ล้มง่าย ใบข้าวเขียวเข้ม ติดเมล็ดดก เมล็ดข้าวเต็ม ไม่ลีบ

พืชผักกินใบ และพืชผลต่างๆ เช่น คะน้า พริก มะเขือต่างๆ มะเขือเทศ แตงโม แตงกวา กะหล่ำ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว หน่อไม้ฝรั่ง อัตราการใช้ 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง 3 - 4 ครั้ง ฉีดพ่นเมื่อพืชเจริญทางราก ต้น และ ใบ เต็มที่แล้ว ก่อนออกดอก ระยะติดฝักอ่อน และก่อนเก็บผลผลิต คุณสมบัติ ช่วยในการสะสมอาหารภายในต้นพืช ใบเขียวเข้ม เพิ่มการสังเคราะห์แสง ช่วยเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มผลผลิต ช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษาผลผลิต หลังการเก็บผลผลิต

พืชหัวต่างๆ เช่น หอม กระเทียม เผือก มันฝรั่ง ขิง กระชาย มันสำปะหลัง อัตราการใช้ 10 - 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 - 4 ครั้ง ระยะห่าง 7 - 10 วัน ฉีดพ่นเมื่อพืชเจริญทางราก ต้น และ ใบ เต็มที่แล้ว ระยะสร้าง หัวอ่อน ระยะสะสมอาหารที่หัว คุณสมบัติ ส่งเสริมการสะสมอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโตทางใบ ส่งเสริมและชักนำการสร้างหัวอ่อน ดึงอาหารสะสมมาที่หัว
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.