ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารเพิ่มประสิทธิภาพ
 
 
รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า : ดินดี ( ฮิวมิค แอซิต )
ชื่อสามัญ : สารเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มสารเคมี : สารเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
ดินดี คือ สารอินทรีย์เข้มข้น ที่ประกอบด้วย ฮิวมิค แอซิต ในรูปของสารละลายไม่น้อยกว่า 6% 
ดินดี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืช และสัตว์เป็นเวลานานหลายล้านปี ฮิวมิค แอซิต ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในแร่ ลีโอนาไดท์ (Leonardite Shale) 
ฮิวมิค แอซิต เมื่อสกัดจากแร่ ลีโอนาไดท์แล้ว จะได้สารสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน ปรับคุณภาพของดิน แก้ดินเป็นกรด ซึ่งมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรก ออกดอกและผลดก คุณภาพดี และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การให้ฮิวมิค แอซิต แก่ดินทุกฤดูปลูกจะเป็นการอนุรักษ์ดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดไป และจะช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้พืชที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย

ประโยชน์ของ ดินดี
  • เป็นการปรับสภาพดิน ทำให้โครงสร้างของดินเหมาะสมแก่การปลูกพืช ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ดินเป็นกรด
  • ช่วนเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมปุ๋ยให้แก่รากพืช เพราะเมื่อเราให้ปุ๋ยลงไปในดินแล้ว รากพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้หมด ส่วนที่เหลือนั้นจะทำให้ดินจับตัวเป็นก้อนและเสื่อมสภาพ ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผล
  • เป็นสาร คีเลท ที่มีประสิทธิภาพมากชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริมหลายชนิดในดิน ทำให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำ ทำให้รากของพืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้
  • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งจุลินทรีย์ในดินเหล่านี้เป็นตัวสำคัญในการผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไวตามิน อ๊อกซิน กรดอินทรีย์
  • เป็นตัวช่วยอุ้มน้ำ ไม่ทำให้ความชื้นหายไปเร็ว ทำให้ทนต่อสภาวะความแห้งแล้งได้ดี
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาคุมวัชพืช เนื่องจากทำให้ดินร่วนซุย ทำให้สารควบคุมวัชพืชสามารถซึมเข้ากับอนุภาคของดินได้ดีขึ้น
  • สามารถใช้กับปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช ยกเว้นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด
วิธีการใช้ และ อัตราการใช้ดินดี

แช่ท่อนพันธุ์ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง เมล็ดข้าว เมล็ดพันธุ์ผัก ใช้อัตรา  350 – 600 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ก่อนนำไปปลูก สำหรับท่อนพันธุ์ แช่นาน 20 – 30 นาที สำหรับเมล็ดพันธุ์ แช่นาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปหว่าน
พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใช้ 1000 ซีซี. ต่อไร่ผสมน้ำฉีดพ่น หรือราดต้นแล้วไถกลบก่อนหว่านเมล็ดหรือปักดำ ใช้ก่อนหว่านเมล็ด หรือก่อนปักดำ 1 ครั้ง หรือผสมกับปุ๋ยเม็ดก่อนหว่าน
พืชผัก และ ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ 30 – 60 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นช่วงเตรียมแปลง ใช้ก่อนหว่านเมล็ดหรือช่วงเตรียมแปลงปลูก
ไม้ผล เช่น ชมพู่ เงาะ ลำไย มะม่วง ใช้ 120 ซีซี. ต่อต้น ผสมน้ำราดโคน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกหลังจากเก็บผลผลิต และครั้งที่ 2 ให้ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน


อัตราการใช้ :
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.