ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดแมลง
 
 
รหัสสินค้า : 2052 - 2557
ชื่อสินค้า : ช้าง โอเมท ( โอเมโทเอต )
ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต 50% W/V SL (omethoate)
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate [ กลุ่ม 1B ]
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
ใช้ป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย

ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร ต่อไร่ ในฝ้ายอายุไม่เกิน 60 วัน หรือ อัตราการใช้น้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ ในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน

พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย
อัตราการใช้ : 40 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12 , 5 ลิตร x 4
แมลงศัตรูพืชที่กำจัดได้ : เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.