ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดโรคพืช
 
 
รหัสสินค้า : 1626 - 2555
ชื่อสินค้า : คาร์เบนดาซิม เอฟ ( คาร์เบนดาซิม )
ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม 50% SC (carbendazim)
กลุ่มสารเคมี : Benzimidazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
คุณสมบัติ :
ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบปื้นเหลือง (yellow leaf spot) ของกล้วยไม้ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii (H.C. Burnett) U.Braun

อัตราการใช้ 30 – 40 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 7 วัน
อัตราการใช้ : 30 – 40 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี.x 24 และ 1000 ซีซี. x 12
โรคพืชที่ป้องกันและรักษาได้ : โรคใบปื้นเหลือง (yellow leaf spot) ของกล้วยไม้ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii (H.C. Burnett) U.Braun
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.