ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดโรคพืช
 
 
รหัสสินค้า : 1105 - 2556
ชื่อสินค้า : คาร์เบนดาซิม เอสซี ( คาร์เบนดาซิม )
ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม 50% SC (carbendazim)
กลุ่มสารเคมี : Benzimidazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
คุณสมบัติ : เพื่อป้องกันและกำจัด โรคกาบใบแห้ง ในข้าว (Sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani Kuhn
อัตราการใช้ : 30 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
โรคพืชที่ป้องกันและรักษาได้ : ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อพบโรค และ พ่นครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.