ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
 
รหัสสินค้า : วอส. 535 / 2555
ชื่อสินค้า : โมลิคอล 3% ผง (ไซเปอร์เมทริน)
ชื่อสามัญ : ไซเปอร์เมทริน 3% W/W (cypermethrin)
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
คุณสมบัติ :
ประโยชน์ 
ใช้ป้องกัน และ กำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และ แมลงคลานขนาดเล็ก อื่นๆ

วิธีใช้ ใช้ โมลิคอล ผสมน้ำในอัตราส่วน 85 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในพื้นที่ 400 ตารางเมตร ควรเขย่าก่อนใช้ฉีด ตามทางเดินซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิด หรือ เคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร

อัตราการใช้ : 85 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในพื้นที่ 400 ตารางเมตร
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม x 40
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.