ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
 
รหัสสินค้า : กปศ. 01 04 57 0058
ชื่อสินค้า : ช้างไซเปอร์ 10 (ไซเพอร์เมทริน)
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 10% W/V (cypermethrin)
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณสมบัติ :
ใช้เพื่อกำจัดแมลงคลาน และ แมลงบิน เช่น แมลงสาบ มด แมลงวัน และยุง

วิธีใช้ และ อัตราการใช้ 

ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

สำหรับแมลงคลาน ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 50 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 50 ส่วน)  ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายใน และ ภายนอก อาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

สำหรับแมลงบิน ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 25 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 25 ส่วน) ฉีดพ่นตาแหล่งเกาะพักของแมลงภายในและภายนอกอาคาร  โดยฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัตราการใช้ : ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 25 และ 1 : 50
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี.x 48 , 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12
:
 
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อสามัญ เดียวกัน
  สินค้าใกล้เคียง ชื่อกลุ่มสารเคมี เดียวกัน
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.