ประเภทสินค้า  
 
 
สินค้าขายดี
 
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลง
สารกำจัดโรคพืช
ปู๋ยเกล็ด
สารอาหารพืช
สารเพิ่มประสิทธิภาพ
สารกำจัดแมลง/สัตว์ รบกวนภายในบ้าน
 
สินค้าแบ่งตามบริษัท
 
  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ นาข้าว
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ พืชไร่
ผลิตภัณฑ์ สำหรับ อ้อย และ มันสำปะหลัง
คู่หูพลังช้าง ช้าง-นาเร่ + ช้างพรีเมี่ยม
Application จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคาสินค้าเกษตรอัพเดทล่าสุด
มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานสินค้าของ ASEAN
   
VIEW ALL >>
   
  เว็ปไซต์ ที่น่าสนใจ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรยอดนิยม ตลาดสี่มุมเมือง
  ผลิตภัณฑ์  
หมวดสินค้า สินค้าขายดี
เรียงลำดับตาม
รหัสสินค้า : 92 - 2558
ชื่อสินค้า : โครมาโซล + โพรพานิล ( clomazone+propanil )
ชื่อสามัญ : โครมาโซล+โพรพานิล 12%+27% W/V EC (clomazone+propanil)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน อินเตอร์แพค จำกัด
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 575 – 2558
ชื่อสินค้า : ช้าง เทอร่า (ควิกซาโลฟอป - พี - เอทิล)
ชื่อสามัญ : ควิกซาโลฟอป - พี - เอทิล 5% W/V EC (quizalofop – P - ethyl)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 1010 - 2557
ชื่อสินค้า : ช้าง เมเปิ้ล ( โฟมีซาเฟน )
ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน 25% W/V SL (fomesafen)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 1562 - 2557
ชื่อสินค้า : ช้างการ์ด (บิวทาคลอร์)
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ 60% W/V EC (butachlor)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 230 - 2557
ชื่อสินค้า : ช้าง ซันนี่ 200 + ช้าง มิกซ์ (บิสไพริแบก โซเดียม)
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม 20% WP (bispyribac-sodium)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 100 กรัม + 100 ซีซี. x 24 ชุด
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 206 - 2556
ชื่อสินค้า : ช้างโตฟิบ 30 อีซี (เพรทิลาคลอร์)
ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ 30% W/V EC (pretilachlor)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 1187 - 2556
ชื่อสินค้า : มาสเก็ต ( อะบาเม็กติน )
ชื่อสามัญ : อะบาเม็กติน 1.8% W/V EC (abamectin)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. x 48 , 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 2052 - 2557
ชื่อสินค้า : ช้าง โอเมท ( โอเมโทเอต )
ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต 50% W/V SL (omethoate)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12 , 5 ลิตร x 4
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : 33 - 2556
ชื่อสินค้า : ช้าง-นาเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล)
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15%+15% W/V EC (difenoconazole+propiconazole)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. x 48 , 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า : ช้าง ออร่า (หยุดโรค ฟื้นตัวเร็ว ใบเขียวเข้ม)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. x 48 , 500 ซีซี.x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : รส. 1829 / 2561
ชื่อสินค้า : รูทเวย์ ( สารเรียกราก สูตรเข้มข้น )
ชื่อสามัญ : สารเพิ่มประสิทธิภาพ
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 100 ซีซี. x 48 , 500 ซีซี. x 12 , 1000 ซีซี. x 12 , 4 ลิตร x 4
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : รส. 2028 / 2557 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อสินค้า : ซุปเปอร์ไรซ์ (สารอาหารข้าวนาดำ และ นาหว่านน้ำตม)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
รหัสสินค้า : รส. 1371 / 2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อสินค้า : ช้าง พรีม่า (สุดยอดสารอาหารสำหรับข้าว)
ชื่อสามัญ : สารอาหารพืช
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด
ขนาดบรรจุ : 1000 ซีซี. x 12
อ่านต่อ >>
 
 
THAION CHEMICAL CO., LTD.
741 Rama3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel. 02-6820901, 02-6820903, 02-2943236, 02-2945299
Fax.02-2945300
E-mail : thaionchemical@gmail.com
Copyright© 2015 THAION CHEMICAL CO., LTD. All Right Reserved.